hinh 3.jpg

QUỸ GIÁO VIÊN HẠNH PHÚC

- DỰ ÁN -

Ở đâu bạn cần, chúng tôi sẽ tới!

Dự án: Lớp học Giáo Viên Hạnh Phúc

Dự án Lớp học giáo viên hạnh phúc, được hỗ trợ bởi Quỹ Sáng kiến Thanh niên vì các Mục tiêu Phát triển Bền vững 2021. Quỹ nhằm mục tiêu tăng cường tiếng nói vai trò của thanh niên đối với cộng đồng, nâng cao nhận thức của cộng đồng về phát triển bền vững thông qua các hoạt động tài trợ trong khuôn khổ của Quỹ. Quỹ được CSDS điều phối cùng với sự hỗ trợ tài chính từ Cơ quan Viện trợ Ireland tại Việt Nam (Irish Aid) và Viện Goethe.

Dự án được triển khai bằng việc tổ chức các khóa học miễn phí dành cho đối tượng Giáo viên mầm non trên cả nước.

giáo viên hạnh phúc _ Sơn La
 

Dự án: Xây dựng thư viên giáo viên hạnh phúc

THEO DÕI FACEBOOK ĐỂ NHẬN THÔNG TIN VỀ CÁC KHÓA HỌC

Để cập nhật thông tin các khóa học nhanh nhất và trao đổi với Quỹ Giáo Viên Hạnh Phúc, quý thầy cô vui lòng theo dõi facebook của Quỹ Giáo Viên Hạnh Phúc bằng cách scan mã QR hoặc bấm vào nút phía dưới.

frame.png