top of page
z3592525182594_d626c07673c40e1f0702e315b6902a70_edited.jpg

Chúng tôi là ai?

Quỹ Giáo Viên Hạnh Phúc là tổ chức giáo dục phi lợi nhuận triển khai các chương trình hoạt động, khoá học hướng đến nâng cao năng lực, nội lực cho giáo viên mầm non và cộng đồng người chăm sóc trẻ.

z3503871019015_08c71bc38ed8196f62e26f01a0b75d29.jpg

Chúng tôi làm gì?

Thực hiện vai trò kết nối, tổ chức và phối hợp tổ chức các hoạt động, chương trình, khoá học trong cộng đồng giáo viên mầm non và người chăm sóc trẻ, hướng đến mục tiêu nâng cao kiến thức, năng lực chăm sóc trẻ, củng cố nội lực tích cực và tinh thần hạnh phúc trên hành trình đồng hành cùng con trẻ của người tham gia.

Tầm nhìn

Trở thành tổ chức giáo dục phi lợi nhuận tiên phong cung cấp kiến thức chuyên môn - nâng cao năng lực, nội lực cho cộng đồng người chăm sóc trẻ để xây dựng một cộng đồng những người chăm sóc trẻ tâm huyết, tự tin và hạnh phúc.

z3588465219004_cf301f3baea4cae587726fdaf2c86bb9.jpg
z3493707096357_ff1e2d5b1c0266d74032c5fad4f591f8.jpg

Sứ mệnh

Quỹ Giáo Viên Hạnh Phúc mong muốn lan tỏa tầm quan trọng và giá trị nhân văn của ngành Giáo dục mầm non và vai trò to lớn của phương cách chăm sóc, giáo dục trẻ đúng đắn.

Giá trị cốt lõi

Sự minh bạch của dự án

Sự đồng lòng của cộng đồng

Sự cam kết về chất lượng đào tạo

bottom of page